Drogowa mapa Łodzi i okolic dla odbiorników GPS GARMIN.


Historia

Pracę nad tworzeniem mapy rozpocząłem w październiku 2005r. Początkowo była to mapa podłódzkiego Ozorkowa, w którym mieszkam, a nastepnie Zgierza. W zdobyciu wiedzy o tworzeniu map pomogły mi informacje zawarte na stronach
GPS Maniaka oraz projektu UMP Warszawa. Pod koniec października 2005 roku Tomasz Surmacz wydzielił z UMP-PL dane z obszaru Łodzi i okolic, które posłużyły mi jako baza do dalszych prac. Przy pomocy programu GPSMapEdit wykorzystując zapisane przez odbiornik GPS ślady własnych przejazdów samochodem i wycieczek rowerowych dodawałem kolejne drogi. Na początku listopada 2005 Jacek Doniec wspomógł projekt śladami swoich podróży. Wykorzystanie tych śladów pozwoliło mi znacząco zwiększyć liczbę dróg umieszczonych na mapie. Od początku przygody z mapą szczególnie interesującym mnie zagadnieniem był autorouting czyli dane zawarte w mapie, na podstawie których odbiornik GPS potrafi określić trasę podróży do wskazanego miejsca. W celu generowania informacji potrzebnych do autoroutingu napisałem program narzędziowy netgen. Pozwala on uzupełniać mapę o siatkę węzłów umożliwiającą funkcjonowanie autoroutingu, wprowadzać zakazy skrętu oraz ułatwia sprawdzanie poprawności mapy.
Mapa jest ciągle w trakcie tworzenia, zapraszam do współpracy, przesyłania punktów lub śladów. Proszę o wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania mapy lub programu netgen. Adres e-mail jest zamieszczony u dołu strony.


Kompilacja mapy

Plik źródłowy mapy tworzony jest przy pomocy programu GPSMapEdit na podstawie śladów zarejestrowanych przy pomocy odbiornika GPS. W pliku źródłowym zawarte są informacje na temat przebiegu dróg oraz położenia interesujących punktów. Oprócz ulic, POI itp. elementów widocznych w odbiorniku GPS plik źródłowy zawiera informacje o zakazach jazdy oraz punkty ułatwiające kontrolę poprawności przygotowania mapy dla autoroutingu. Zakazy jazdy czyli tak zwane restrykcje są zobrazowane jako to linie typu 0x19, którymi zaznaczone są niedozwolone sposoby przejazdu przez skrzyżowania. Kontrolę poprawności ułatwiają oznaczenia ślepych końców ulic (punkty typu 0x1708) oraz oznaczenia bezkolizyjnych skrzyżowań ulic (punkty typu 0x1709). Dodatkowe elementy stanowią informację dla programu netgen. Program netgen przetwarza plik źródłowy na postać nadającą się do kompilacji programem cGPSmapper. Kompilacja do formatu Garmin IMG odbywa się przy pomocy serwisu Mapcenter2. Można tam znaleźć najnowszą wersję mapy.


Pobieranie

Wersja źródłowa mapy

ump-lodz-1.13.zip

Mapa w postaci pliku IMG oraz instalator do MapSource

Aktualna wersja mapy jest umieszczona w serwisie mapcenter2.

Pomocnicze skrypty i pliki konfiguracyjne

Plik konfigurujący tworzenie preview dla programu MapSource pvlodz.txt

Licencja

Mapa jest rozpowszechniana na zasadach licencji UMP.


Linki

Poniżej zamieszczono ciekawe linki dotyczące map i urzadzeń GPS, które nie znalazły się w tekście.
Serwis
Mapcenter pozwalający na kompilację własnych map kompilatorem cGPSmapper
Program dla Linuksa umożliwiający transmisje danych między komputerem i odbiornikiem GPS GPS Manager
Podobny program dla MS Windows OziExplorer
Producent odbiorników GPS GARMIN


Ostatnia aktualizacja strony nastąpiła 7 marca 2006 r.

Autor strony: Mariusz Dąbrowski (mgd4 na poczta onet pl)


Created with Vim